Aktualności

Mar 21, 2017

TEST UMIEJĘTNOŚCI DLA KANDYDATÓW DO IV KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PŁYWANIE


Informujemy że w Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze, powstaje IV klasa sportowa o profilu pływanie.  Nabór dotyczy uczniów którzy ukończą klasę III w roku szkolnym 2016/2017. Kandydaci powinni cechować się dobrym zdrowiem oraz podstawowymi umiejętnościami pływackimi.


Zachęcamy do udziału w teście umiejętności pływackich który odbędzie się  27 marca 2017 od godz. 18.00 na basenie przy SP 11.


Jeśli wyrażą Państwo chęć uczestnictwa swojego dziecka w teście, prosimy o potwierdzenie oraz wypełnienie i dostarczenie załączonego zezwolenia. Zezwolenie można dostarczyć dowolnemu trenerowi Klubu Sportowego Just Swim (zajęcia na basenie codziennie od 16.25 do 19.00), lub do sekretariatu Szkoły Podstawowej Nr 11 do dnia 27.03.2017 do godziny 15.00. Jeśli nie ma możliwości wydrukowania formularza można go pobrać w sekretariacie SP 11.

DRUK ZEZWOLENIA NA UDZIAŁ W TEŚCIE


Chętnych prosimy również o wcześniejsze potwierdzenie chęci przybycia mailowo: rafal.bancewicz@justswim.pl lub sms-em pod numerem telefonu: +48 790 219 044
 
Uczniom tej klasy zapewnia się:

- rozszerzoną liczbę godzin wychowania fizycznego (10 godz. w tym: wszechstronny rozwój fizyczny, doskonalenie i nauka wszystkich stylów pływackich, elementy gier zespołowych, gimnastyki i lekkiej atletyki)
- fachową, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną i trenerską
- bardzo dobrą bazę sportową – sale gimnastyczne, boiska sportowe i basen przy SP.11
- 5-letni okres kształcenia z możliwością kontynuacji pływania w Klubie Sportowym Just Swim Jelenia Góra
- udział w zawodach szkolnych, międzyszkolnych oraz ogólnopolskich
- wyjazdy na obozy sportowe.

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji pod numerem telefonu: +48 790 219 044

Serdecznie zapraszamy, test nic nie kosztuje a spróbować warto. Udział w teście nie zobowiązuje też do zapisania się do klasy.

.

Zawsze pod ręką