Aktualności

Oct 21, 2016

WAŻNE - UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE


Prosimy o zapoznanie się z informacją o ubezpieczeniu.

Drodzy klubowicze, informujemy, że zgodnie z Ustawą o sporcie opublikowaną w Dzienniku Ustaw dnia 15 lutego 2016r. (Rozdział 7 art.38 pkt.1 i 2) zawodnicy Klubu Sportowego Just Swim Jelenia Góra zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej. Wysokość stawki rocznej ubezpieczenia wynosi 10zł za osobę (składka jednorazowa za cały rok). Prosimy o wpłatę na poniższe konto wspomnianej kwoty 10zł do końca 28 października 2016r.

Raiffeisen Polbank 34 1750 1266 0000 0000 3047 3833

Prosimy aby wpłata była dokonana na osobnym przelewie (nie razem ze składką członkowską!) z dopiskiem ubezpieczenie oraz podaniem imienia i nazwiska kogo dotyczy wpłata.

Ubezpieczeniem objęci są członkowie Klubu w związku z wypadkami powstałymi w drodze na/z lub w trakcie czynności organizowanych przez Klub w związku z prowadzoną działalnością a w szczególności podczas treningów, zawodów sportowych, imprez, wyjazdów, zgrupowań.

Zawarte przez Zarząd Klubu ubezpieczenie, to polisa ubezpieczeniowa  od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej  COMPENSA NNW na okres całego roku. Polisa typ 1111 nr 4204876. Ubezpieczenie jest zawarte od dnia 27.09.2016 do 26.09.2017 roku. Ubezpieczenie zawarto w formie zbiorczej. Rezygnacja z członkostwa powoduje zakończenie ochrony ubezpieczeniowej. Nowi członkowie ubezpieczeni są z dniem uprawomocnienia się Uchwały Zarządu o przyjęciu do klubu i opłaceniu składki członkowskiej za miesiąc wstąpienia do Klubu.

Z uwagi na liczne zapytania w tej sprawie informujemy, że ubezpieczenie NNW Sport jest konieczne nawet w przypadku, jeśli dziecko jest objęte ubezpieczeniem szkolnym NNW rozszerzonym na zajęcia sportowe. Klub jest bowiem odrębnym podmiotem prawnym. Specyfika polis- szkolnej i klubowej-  sprawia, że w przypadku szkody zaistniałej na zajęciach klubowych odszkodowanie wypłacane jest z polisy klubowej oraz szkolnej (ucznia klasy sportowej). W przypadku zdarzenia mającego miejsce na zajęciach szkolnych odszkodowanie jest wypłacane wyłącznie z polisy szkolnej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 790 219 044 lub mailem: klub@justswim.pl

Zawsze pod ręką