Składki członkowskie

Informujemy że Zarząd Klubu Sportowego Just Swim Jelenia Góra
w dniu 29.07.2016r.
przyjął uchwałę o wysokości stawek członkowskich na sezon 2016/2017.
Stawki przedstawiamy w poniższej tabeli:

 

  ilość zajęć w tygodniu składka członkowska
1 1 - godzina basenowa 45 minut tygodniowo - członkowie do 25 roku życia wielokrotność 23 zł za zajęcia
2 2 - godziny basenowe 2x45 minut tygodniowo - członkowie do 25 roku życia wielokrotność 21 zł za zajęcia
3 3 - godziny basenowe 3x45 minut tygodniowo - członkowie do 25 roku życia wielokrotność 17 zł za zajęcia
4 4 -godziny basenowe 4x45 minut tygodniowo - członkowie do 25 roku życia
5 5 - godzin basenowych 5x45 minut tygodniowo - członkowie do 25 roku życia
6 1 - godzina basenowa 45 minut tygodniowo – członkowie po 25 roku życia wielokrotność 30 zł za zajęcia
7

2 - godziny basenowe 2x45 minut tygodniowo - członkowie po 25 roku życia

wielokrotność 27 zł za zajęcia
8

codziennie rano – 2 godziny basenowe - 90 minut - składka niezależnie od długości miesiąca

miesięcznie 150,00 zł
9

klasa pływacka – zajęcia do godziny 15:00

- 10 godzin basenowych tygodniowo - składka niezależnie od długości miesiąca

miesięcznie 30,00 zł

10

grupa sportowa – zajęcia popołudniowe

- poniedziałeki, środy, piątki po 2 godziny basenowe - 2x45min - 90 minut - składka niezależnie od długości miesiąca

miesięcznie 200,00 zł

Dla drugiego i kolejnych członków rodziny uczęszczających na zajęcia zniżka 2 zł od godziny basenowej zajęć (nie dotyczy pozycji 6,7 oraz 8). Składka członkowska jest płatna z góry za miesiąc kalendarzowy i należy ją uiścić do 7-go dnia danego miesiąca na konto klubu (Raiffeisen Polbank  34 1750 1266 0000 0000 3047 3833) z zaznaczeniem „składka za miesiąc .........“ oraz z podaniem imienia i nazwiska członka stowarzyszenia.

Zgłoszoną nieobecność można odrobić jedynie do końca kolejnego miesiąca w którym nieobecność została zgłoszona. Składka członkowska jest kwotą zryczałtowaną i absencja treningowa nie wpływa na jej wysokość. Niewykorzystana składka za zajęcia podlega zwrotowi, jeżeli zajęcia nie odbyły się z winy klubu pływackiego lub z powodu zamknięcia basenu (np. awarii). 

 

 

Zawsze pod ręką