Klasyfikacja umiejętności w systemie nauczania Klubu Sportowego Just Swim Jelenia Góra:

Stopień 0

 1. Brak jakichkolwiek umiejętności samodzielnego poruszania się w środowisku wodnym, lęk przed zanurzeniem w wodzie, brak wydechu do wody.
 2. Dziecko powinno posiadać umiejętności zachowania w grupie rówieśników oraz samodzielnego (kontrolowania) załatwiania potrzeb fizjologicznych.

Stopień 1

 1. Samodzielnie przemieszcza się w pozycji na plecach (jedna dł. basenu).
 2. Przepływa dowolnym sposobem w pozycji na piersiach (jedna dł. basenu) samodzielnie lub z pomocą deski.
 3. Potrafi wykonać wydechy do wody nosem lub nosem i ustami.
 4. Zna, rozumie i stosuje zasady higieny osobistej oraz bezpiecznego zachowania się na pływalni.

Stopień 2

 1. Opanowane wszystkie umiejętności stopnia 1.
 2. Potrafi samodzielnie wykonać skok na nogi z platformy startowej i przepłynąć dowolnym sposobem co najmniej (jedną dl. basenu).
 3. Początki stylu grzbietowego.
 4. Umiejętność podejmowania z dna basenu drobnych przedmiotów.

Stopień 3

 1. Opanowane wszystkie umiejętności stopnia 2.
 2. Opanowany w stopniu podst. styl grzbietowy, początki kraula na piersiach.
 3. Samodzielne przemieszczanie się w wodzie, w pozycji na piersiach.
 4. Umiejętność wykonania tzw. wślizgu do wody.
 5. Umiejętność przepłynięcia pod wodą co najmniej 5m oraz podejmowania z dna basenu drobnych przedmiotów.

Stopień 4

 1. Opanowany w stopniu dobrym styl grzbietowy.
 2. Opanowany w stopniu podstawowym kraul na piersiach.
 3. Opanowane podstawy techniki stylu klasycznego oraz motylkowego (praca rąk, praca nóg).
 4. Opanowane podstawy skoków startowych, nawrotów bocznych,
 5. Potrafi przepłynąć pełnym stylem grzbietowym 50m w czasie nie dłuższym niż 0:59s.
 6. Potrafi przepłynąć stylem dowolnym 50m w czasie nie dłuższym niż 1min.

Stopień 5

 1. Opanowane wszystkie umiejętności stopnia 4.
 2. Opanowany w stopniu dobrym kraul na piersiach.
 3. Opanowany w stopniu podstawowym styl klasyczny i motylkowy.
 4. Opanowany skok startowy oraz nawroty koziołkowe.
 5. Wydolność pozwalająca na pływanie średnich dystansów dystansów w tempie (np. 400m).

Stopień 6

 1. Umiejętność pływania pełnym style grzbietowym oraz kraulem na piersiach.
 2. Opanowany w stopniu dobrym styl klasyczny oraz motylkowy.
 3. Opanowany skok startowy oraz nawroty koziołkowe. Umiejętność wykonywania prawidłowych nawrotów do poszczególnych stylów pływackich.
 4. Umiejętność przepłynięcia pod wodą, po skoku startowym co najmniej 10m.
 5. Wydolność pozwalająca na pływanie długich dystansów w tempie (np.1000m).
 6. Potrafi przepłynąć każdym stylem 50m. W czasie nie dłuższym niż 0:59 s.

Stopień 7 Sport

 1. Opanowane umiejętności w stopniu bardzo dobrym wszystkich styli pływackich.
 2. Opanowany skok startowy oraz nawroty koziołkowe.
 3. Umiejętność wykonywania prawidłowych nawrotów do poszczególnych stylów pływackich.
 4. Umiejętność przepłynięcia pod wodą, po skoku startowym co najmniej 10m.
 5. Wydolność pozwalająca na pływanie długich dystansów w tempie (np.1000m).
 6. Posiada wg. oceny trenerów predyspozycje do uprawiania pływania na poziomie sportowym.
 7. Systematycznie uczestniczy w zajęciach.
 8. Godnie reprezentuje barwy Klubu.
 9. Bierze udział w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub.

Stopień 8 Super sport.

 1. Osiąga wyniki potwierdzone klasą sportową wg. tabeli Polskiego Związku Pływackiego.
 2. Systematycznie uczestniczy w zajęciach.
 3. Godnie reprezentuje barwy Klubu.
 4. Bierze udział w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub.