Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Klubu Sportowego Just Swim Jelenia Góra z dnia 31.07.2019 r. stawki członkowskie na sezon 2019/2020 ustalono w wysokości jak w tabeli poniżej:

RODZAJ ZAJĘĆ WYSOKOŚĆ SKŁADKI
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
1 godzina basenowa tygodniowo – 1×45 minut 100,00 zł za miesiąc
2 godziny basenowe tygodniowo – 2×45 minut 180,00 zł za miesiąc
3 godziny basenowe tygodniowo – 3×45 minut 250,00 zł za miesiąc
4 godziny basenowe tygodniowo – 4×45 minut 320,00 zł za miesiąc
5 godziny basenowe tygodniowo – 5×45 minut 400,00 zł za miesiąc
GRUPY SPORTOWE
4 godziny basenowych tygodniowo – 2×90 minut 250,00 zł za miesiąc
6 godzin basenowych tygodniowo – 3×90 minut 280,00 zł za miesiąc
8 godzin basenowych tygodniowo – 4×90 minut 320,00 zł za miesiąc
10 godzin basenowych tygodniowo – 5×90 minut 400,00 zł za miesiąc
KURSY NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA DOROSŁYCH
Kurs 12 zajęć – 1 x tygodniowo x 12 tygodni – 12×45 minut 480,00 zł za kurs
Kurs 24 zajęć – 2 x tygodniowo x 12 tygodni – 24×45 minut 900,00 zł za kurs
pływanie ranne między 5:45 a 7:15 – 1×90 minut (wtorki, środy, czwartki) 180,00 zł za miesiąc
GRUPA SUPER SPORT
Minimum 12 godzin basenowych – 6×90 minut 350,00 zł za miesiąc
KLASY SPORTOWE
klasy sportowe o profilu pływanie – zajęcia do 14.25 40,00 zł za miesiąc

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK:

 1. Składki członkowskie obowiązują w roku szkolnym od września do czerwca włącznie.
 2. Składki członkowskie są stałe i niezależne od długości miesiąca.
 3. Do pierwszej składki członkowskiej należy doliczyć kwotę 15,00 zł, która jest przeznaczona na pokrycie ubezpieczenia członków klubu.
 4. Składka członkowska jest płatna z góry za dany miesiąc kalendarzowy i należy ją uiścić do 10-go dnia danego miesiąca na konto klubu – 34 1750 1266 0000 0000 3047 3833, z zaznaczeniem „składka za miesiąc ……… – imię i nazwisko członka stowarzyszenia”.
 5. W przypadku braku wpłaty składki w podanym wyżej terminie, członek klubu nie może uczestniczyć w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.
 6. W przypadku zajęć które nie odbyły się z winy klubu pływackiego lub z powodu zamknięcia basenu (np. awarii), będzie podana informacja w jaki sposób zostanie uregulowana ta sprawa.
 7. Składki za miesiące maj i czerwiec należy uiścić łącznie do dnia 10 maja 2020 r.
 8. W przypadku braku wpłaty składki czerwcowej do 10 maja 2020r. przyjmuje się że członek klubu nie będzie uczęszczał na zajęcia w czerwcu.
 9. Dla członków klubu opłacających składki za kwartał z góry obowiązuje rabat 5%, za pół roku z góry 10%, za rok z góry 15%.
 10. Przychody ze składek wpłacanych przez członków klubu są przeznaczane na pokrycie kosztów działalności statutowej klubu.
 11. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd Klubu.