Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Klubu Sportowego Just Swim Jelenia Góra z dnia 30.06.2017 r. stawki członkowskie na sezon 2017/2018 ustalono w wysokości jak w tabeli poniżej:

RODZAJ ZAJĘĆ WYSOKOŚĆ SKŁADKI
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
1 godzina basenowa tygodniowo – 1×45 minut 85,00 zł za miesiąc
2 godziny basenowe tygodniowo – 2×45 minut 150,00 zł za miesiąc
3 godziny basenowe tygodniowo – 3×45 minut 200,00 zł za miesiąc
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY – TERMY CIEPLICKIE
1 sesja basenowa tygodniowo – 1×120 minut 150,00 zł za miesiąc
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY – PŁYWALNIA KPSW
1 godzina basenowa tygodniowo – 1×60 minut 115,00 zł za miesiąc
2 godziny basenowe tygodniowo – 2×60 minut 210,00 zł za miesiąc
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA DOROSŁYCH – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
1 godzina basenowa tygodniowo – 1×45 minut 110,00 zł za miesiąc
2 godziny basenowe tygodniowo – 2×45 minut 190,00 zł za miesiąc
pływanie ranne między 5:30 a 7:30 – 1×120 minut 150,00 zł za miesiąc
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA DLA DOROSŁYCH – PŁYWALNIA KPSW
1 godzina basenowa tygodniowo – 1×60 minut 140,00 zł za miesiąc
2 godziny basenowe tygodniowo – 2×60 minut 230,00 zł za miesiąc
GRUPA SPORTOWA – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11
klasy sportowe o profilu pływanie – zajęcia do godziny 16:10 30,00 zł za miesiąc
6 godzin basenowych tygodniowo – 3x2x45 minut (poniedziałek, środa, piątek) 200,00 zł za miesiąc

 

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK:

 1. Składki członkowskie obowiązują w roku szkolnym od września do czerwca włącznie.
 2. Składki członkowskie są stałe i niezależne od długości miesiąca.
 3. Składka członkowska jest płatna z góry za dany miesiąc kalendarzowy i należy ją uiścić do 10- go dnia danego miesiąca na konto klubu – 34 1750 1266 0000 0000 3047 3833, z zaznaczeniem „składka za miesiąc ……… – imię i nazwisko członka stowarzyszenia”.
 4. W przypadku braku wpłaty składki w podanym wyżej terminie, członek Klubu nie może uczestniczyć w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.
 5. Zajęcia, które nie odbyły się z winy Klubu pływackiego lub z powodu zamknięcia basenu (np. awarii), będzie można odrobić w dalszej części sezonu po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem
  prowadzącym.
 6. Składki za miesiące maj i czerwiec należy uiścić łącznie do dnia 10 maja 2018 r.
 7. Do składki członkowskiej za miesiąc maj i czerwiec powinna zostać doliczona kwota 10,00 zł za uczestnictwo każdego członka stowarzyszenia wraz z rodziną w Pikniku Pływackim kończącym sezon pływacki. Osoby nie zainteresowane, mogą nie uregulować tej kwoty. Opłata za uczestnictwo w Pikniku Pływackim płatna w dniu imprezy będzie wynosiła 20,00 zł.
 8. Dla członków Klubu wpłacających składki terminowo w okresie od września 2017 r. do kwietnia 2018 r. obowiązuje specjalny rabat za miesiące maj i czerwiec w wysokości 10% kwot składek za te dwa miesiące. Aby skorzystać z rabatu nie można w danym sezonie zawiesić żadnych opłat za członkostwo w Klubie.
 9. Członkowie Klubu urodzeni w latach 2009-2012 oraz terminowo opłacający składki członkowskie od września 2017 r. do kwietnia 2018 r. zostaną zwolnieni ze składek członkowskich za miesiąc maj i czerwiec. Aby skorzystać z rabatu nie można w danym sezonie zawiesić żadnych opłat za członkostwo w klubie.
 10. Przychody ze składek wpłacanych przez członków Klubu są przeznaczane na pokrycie kosztów działalności statutowej Klubu.
 11. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd Klubu.