Stały nabór do klas sportowych o profilu pływanie.
W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze kontynuowany jest program szkolenia pływackiego w oparciu o klasy sportowe o profilu pływanie. W tym roku szkolnym będzie funkcjonowało pięć klas pływackich, klasa IV, klasa V, klasa VI, klasa VII i klasa VIII. Do wspomnianych klas można dołączyć jednak trzeba pomyślnie przejść testy sprawnościowe odpowiednie do każdej z klasy.

Chęć zapisania dziecka na test sprawnościowy trzeba zgłosić pod numerem telefonu: +48 790 219 044 lub mailowo: klub@justswim.pl

  • Uczniom klas zapewnia się:
    rozszerzoną liczbę godzin wychowania fizycznego (minimum 10 godzin zajęć w tym: wszechstronny rozwój fizyczny, doskonalenie i nauka wszystkich stylów pływackich, elementy gier
  • zespołowych, gimnastyki i lekkiej atletyki)
  • fachową, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną i trenerską
  • dobrą bazę sportową – sale gimnastyczne, boiska sportowe i basen przy SP.11
  • 5-letni okres kształcenia (w zależności kiedy dołączy się do danej klasy) z możliwością kontynuacji pływania w Klubie Sportowym Just Swim Jelenia Góra
  • udział w zawodach szkolnych, międzyszkolnych oraz ogólnopolskich
  • wyjazdy na obozy sportowe.

Serdecznie zapraszamy!!!