Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Klubu Sportowego Just Swim Jelenia Góra z dnia 31.07.2020 r. stawki członkowskie na sezon 2020/2021 ustalono w wysokości jak w tabeli poniżej:

RODZAJ ZAJĘĆ WYSOKOŚĆ SKŁADKI
NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
1 godzina basenowa tygodniowo – 1×45 minut 110,00 zł za miesiąc
1 godzina basenowa tygodniowo – 1×60 minut 130,00 zł za miesiąc
2 godziny basenowe tygodniowo – 2×45 minut 190,00 zł za miesiąc
2 godziny basenowe tygodniowo – 2×60 minut 230,00 zł za miesiąc
3 godziny basenowe tygodniowo – 3×45 minut 260,00 zł za miesiąc
3 godziny basenowe tygodniowo – 3×60 minut 330,00 zł za miesiąc
4 godziny basenowe tygodniowo – 4×45 minut 330,00 zł za miesiąc
4 godziny basenowe tygodniowo – 4×60 minut 390,00 zł za miesiąc
5 godzin basenowych tygodniowo – 5×45 minut 390,00 zł za miesiąc
5 godzin basenowych tygodniowo – 5×60 minut 450,00 zł za miesiąc
GRUPY SPORTOWE
2 godziny basenowe tygodniowo – 1×90 minut 190,00 zł za miesiąc
4 godziny basenowe tygodniowo – 2×90 minut 270,00 zł za miesiąc
6 godzin basenowych tygodniowo – 3×90 minut 300,00 zł za miesiąc
8 godzin basenowych tygodniowo – 4×90 minut 350,00 zł za miesiąc
10 godzin basenowych tygodniowo – 5×90 minut 390,00 zł za miesiąc
KURSY NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA DOROSŁYCH
Kurs 12 zajęć – 1 x tygodniowo x 12 tygodni – 12×45 minut 530,00 zł za kurs
Kurs 24 zajęć – 2 x tygodniowo x 12 tygodni – 24×45 minut 950,00 zł za kurs
pływanie ranne między 5:45 a 7:15 – 1×90 minut (od poniedziałku do piątku) 250,00 zł za miesiąc
GRUPA SUPER SPORT
Minimum 12 godzin basenowych – 6×90 minut 390,00 zł za miesiąc
KLASY SPORTOWE
klasy sportowe o profilu pływanie – zajęcia do 14.25 50,00 zł za miesiąc

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK:

 1. Składki członkowskie obowiązują w roku szkolnym od września do czerwca włącznie.
 2. Składki członkowskie są stałe i niezależne od długości miesiąca.
 3. Do pierwszej składki członkowskiej należy doliczyć kwotę 20,00 zł, która jest przeznaczona na pokrycie ubezpieczenia członków klubu.
 4. Składka członkowska jest płatna z góry za dany miesiąc kalendarzowy i należy ją uiścić do 10-go dnia danego miesiąca na konto klubu – 44 1140 2091 0000 2918 4700 1005, z zaznaczeniem „składka za miesiąc ……… – imię i nazwisko członka stowarzyszenia”.
 5. W przypadku braku wpłaty składki w podanym wyżej terminie, członek klubu nie może uczestniczyć w zajęciach do czasu uregulowania zaległości.
 6. W przypadku zajęć które nie odbyły się z winy klubu pływackiego lub z powodu zamknięcia basenu (np. awarii), będzie podana informacja w jaki sposób zostanie uregulowana ta sprawa.
 7. Składki za miesiące maj i czerwiec należy uiścić łącznie do dnia 10 maja 2021 r.
 8. W przypadku braku wpłaty składki czerwcowej do 10 maja 2021r. przyjmuje się że członek klubu nie będzie uczęszczał na zajęcia w czerwcu.
 9. Dla członków klubu opłacających składki za kwartał z góry obowiązuje rabat 5%, za pół roku z góry 10%, za rok z góry 15%.
 10. Przychody ze składek wpłacanych przez członków klubu są przeznaczane na pokrycie kosztów działalności statutowej klubu.
 11. Klub zastrzega sobie prawo zmiany składek w przypadku wprowadzenia zmian w użytkowaniu krytych pływalni w związku z pandemią koronawirusa.
 12. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd Klubu.