Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Klubu Sportowego Just Swim Jelenia Góra z dnia 19.08.2021 r. stawki członkowskie na sezon 2021/2022 ustalono w wysokości jak poniżej:

NAUKA PŁYWANIA – STOPIEŃ I – ROZGWIAZDY, STOPIEŃ II – KONIKI MORSKIE

Rodzaj zajęć Wysokość składki
1x w tygodniu 45 min                   130,00 zł
2x w tygodniu 45 min                   230,00 zł
3x w tygodniu 45 min                   330,00 zł
4x w tygodniu 45 min                   400,00 zł
5x w tygodniu 45 min                   400,00 zł

DOSKONALENIE PŁYWANIA – STOPIEŃ III – PIRANIE, STOPIEŃ IV – REKINY

Rodzaj zajęć Wysokość składki
1x  w tygodniu 60 min                   160,00 zł
2x w tygodniu 60 min                   280,00 zł
3x w tygodniu 60 min                   380,00 zł
4x w tygodniu 60 min                   400,00 zł
5x w tygodniu 60 min                   400,00 zł

GRUPY SPORTOWE – STOPIEŃ III – PIRANIE, STOPIEŃ IV – REKINY

Rodzaj zajęć Wysokość składki
1x  w tygodniu 90 min                   230,00 zł
2x w tygodniu 90 min                   440,00 zł
3x w tygodniu 90 min                   500,00 zł
4x w tygodniu 90 min                   500,00 zł
5x w tygodniu 90 min                   500,00 zł

KURS NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Rodzaj zajęć Wysokość składki*
Kurs kwartalny 12 zajęć  (1x w tygodniu 60 min)                   720,00 zł
Kurs półroczny 24 zajęć (1x w tygodniu 60 min)                1 300,00 zł

*składka płatna za całość kursu

ABONAMENT DLA MASTERSÓW

Abonament Wysokość abonamentu
1 trening w tygodniu 160,00 zł
2 treningi w tygodniu 280,00 zł
3 treningi w tygodniu 380,00 zł

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADEK:

 1. Składki członkowskie obowiązują w roku szkolnym od września do czerwca włącznie.
 2. Składki członkowskie są stałe i niezależne od długości miesiąca.
 3. Do pierwszej składki członkowskiej należy doliczyć kwotę 25,00 zł, która jest przeznaczona na pokrycie ubezpieczenia członków klubu.
 4. Składka członkowska jest płatna z góry za dany miesiąc kalendarzowy i należy ją uiścić do 10-go dnia danego miesiąca na konto klubu – 44 1140 2091 0000 2918 4700 1005, z zaznaczeniem „składka za miesiąc ……… – imię i nazwisko członka stowarzyszenia”.
 5. W przypadku nie uregulowania składek za okres 2 m-c Klub zastrzega sobie prawo do skreślenia członka.
 6. W przypadku zajęć które nie odbyły się z winy klubu pływackiego lub z powodu zamknięcia basenu (np. awarii), będzie podana informacja w jaki sposób zostanie uregulowana ta sprawa.
 7. Składki za miesiące maj i czerwiec należy uiścić łącznie do dnia 10 maja 2022 r.
 8. W przypadku braku wpłaty składki czerwcowej do 10 maja 2022r. przyjmuje się że członek klubu nie będzie uczęszczał na zajęcia w czerwcu.
 9. Dla członków klubu opłacających składki za kwartał z góry obowiązuje rabat 5%, za pół roku z góry 10%, za rok z góry 15%.
 10. Przychody ze składek wpłacanych przez członków klubu są przeznaczane na pokrycie kosztów działalności statutowej klubu.
 11. Klub zastrzega sobie prawo zmiany składek w przypadku wprowadzenia zmian w użytkowaniu krytych pływalni w związku z pandemią koronawirusa.
 12. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd Klubu.